Vannmannen


Vannmannen søker kontakt og trenger menneskelig varme og selskapelig samvær. 

Han elsker det intellektuelle, intellektets rike, der han kan prestere noe stort. 

Han er individualist og ingen kollektivist. 

Vannmannen finner opp, han ser bakover og fremover og oppdager ting som er langt forut for 

menneskene på hans tid. Han bryr seg ikke om hva andre sier om han; han går sin egen vei, 

uten å la seg føre. Han er intellektuell, men ikke 

bare teoretiker. Han er absolutt en mann som kan sette tankene om til praksis. 

Vannmannen elsker det intellektuelle, det selskapelige, organisering, det  interessante og 

fascinerende, det utfordrende og det eksentriske. Han hater rutine,pedanteri, egoisme, 

kjedsommelighet og de som er ute av stand til å bestemme seg. Av og til sees vannmannen 

på som lat; men det er han ikke på noen måte. Det er bare det at han har sin egen arbeidsmetode 

som er annerledes. Mange dager gjør han ingenting, så plutselig setter han i gang og utfører så 

meget på en uke som mange andre klarer på 3 måneder. 

Hans menneskekjærlighet har noe kjølig over seg, han fordeler sin kjærlighet på alt og alle på 

den måten  blir det lite til overs på hver enkelt. Han har skuespillertalent og han vil gjerne være 

den største i den intellektuelle verden. Men han hylles sjelden, blir ofte ledd ut, enda oftere sett 

på som gal og av og til også som uhyggelig. 

Men med seg selv kjeder han seg forøvrig aldri. 


Kjente mennesker født under dette stjernetegn 

Abraham Lincoln Andre Bjerke 
August Strinberg Charles Dickens 
Clark Gable Franklin D. Rooseveldt 
Germaine Greer Mia Farow 
Motzart Ronald Reagan 
Thomas Edison W.C. Fiel